YOGA PÅ JOBBET

VARFÖR YOGA PÅ JOBBET?

Att Yogan får dig att må bra, att den hjälper till att göra dig mer flexibel, stark och lugn, detta vet de flesta som redan gör yoga. Att Yoga även kan öka produktiviteten, motverka stress relaterade sjukdomar och minska antalet sjukdagar på arbetsplatsen har nu bevisats i flera svenska och internationella vetenskapliga studier*. Dessutom räknas Yoga in som friskvård och är skattefritt och avdragsgillt.

VANLIGA EFFEKTER AV YOGA

Ökad koncentrationsförmåga

Minskad stelhet och värk i nacke, armar och rygg

Motverkar stress

Lindrar spänningshuvudvärk

Ökad blodcirkulation

Förbättrad sömnkvalitet, lättare att somna in

Stärkt immunförsvar

Inre lugn och balans

HUR GÅR DET TILL?

Ni kan välja mellan Morgon Yoga (innan arbetsdagen börjar), Lunch yoga eller After Work Yoga. Enkel skrivbordsyoga som inte kräver något ombyte, eller mer dynamisk yoga på matta. För mer information kontakta oss på helenasyogastockholm@gmail.com // 0725 07 38 01,så kan vi diskutera era behov och önskemål samt komma överens om ett upplägg (oftast en gång i veckan under tio veckor)

SKRIVBORDSYOGA, 30 min / 55 min.

Detta är ett enkelt pass som inte kräver något ombyte eller yogamatta, alla kan vara med. Yogan görs stående eller sittandes på stol eller vid skrivbordet. Fokus ligger framförallt på att lösgöra spänningar i nacke, axlar, rygg och handleder (musarm). Bra mot spänningshuvudvärk och stress. Vi gör även några enklare andningsövningar, samt tekniker att hantera och dämpa oro och stress.

HATHA YOGA PÅ MATTA, 55 min.

Detta är ett mer fysiskt pass som vi gör på yogamattor på golvet. Vi utgår från den klassiska Hatha yogan, och anpassar tempo och nivå utefter deltagarnas önskemål. Ger styrka, flexibilitet och välmående i både kropp och själ. Andningsövningar, djup avslappning och mindfullness ingår. För detta pass måste det finnas tillgång till en lokal som rymmer alla deltagare. Om ni inte har yogamattor så tar vi med det mot en kostnad (hyra 30 kr per matta).

 

*Länkar till vetenskapliga studier om Yoga

Ledningsgruppen för Postgirot Bank, Produktion, beslöt att erbjuda personalen att gå på yogakurs under hösten 2000 i syfte att förbättra det allmänna hälsotillståndet. Effekterna av detta sammanställdes I denna studie:

http://sv.mediyoga.com/publication/2001-yoga-pa-postgirot/

Utdrag ur Yoga på Postigirot studien:

Det som flest deltagare hade regelbundna problem med var huvudvärk eller värk i nacke och axlar. Det var även här den största förbättringen skedde. //Stora förbättringar upplevdes även bland dem som ibland kände sig trötta och nedstämda. Andra ofta förekommande problem var svårigheter att kunna koppla av, dåliga möjligheter till att påverka arbetstakten och oroskänningar inför olika situationer. Undersökningen visar förbättringar inom alla de tre sist nämnda områdena, men främst i frågan om oro.

Yogas effekter på stress:

http://sv.mediyoga.com/publication/2000-yoga-och-stress-studie/

Utdrag ur Yoga och Stress studie:

Sammanfattningsvis kan det konstateras att yoga är en metod som enligt vetenskapliga forskningsstudier har effekt på en mängd olika områden, dels på ett psykologiskt plan i form av t.ex. ökad livskvalitet, dels på ett fysiologiskt plan i form av t.ex. sänkning av blodtrycket.

Yogan har också visat sig påverka psykosomatiska symtom såsom t.ex. smärta och kan ge upphov till beteendeförändringar i form av t.ex. en ökad koncentrationsförmåga. En ökad känsla av välmående är ett exempel på att yogan även kan ha effekt på känslokomponenten.

Annonser