YOGA PÅ JOBBET

YOGA PÅ JOBBET

Att Yogan får dig att må bra, att den hjälper till att göra dig mer flexibel, stark och lugn, detta vet de flesta som redan gör yoga. Att Yoga även kan öka produktiviteten, motverka stress relaterade sjukdomar och minska antalet sjukdagar på arbetsplatsen har nu bevisats i flera svenska och internationella vetenskapliga studier*. Dessutom räknas Yoga in som friskvård och är skattefritt och avdragsgillt.

VANLIGA EFFEKTER AV YOGA

Ökad koncentrationsförmåga

Minskad stelhet och värk i nacke, armar och rygg

Motverkar stress

Lindrar spänningshuvudvärk

Ökad blodcirkulation

Förbättrad sömnkvalitet, lättare att somna in

Stärkt immunförsvar

Inre lugn och balans

HUR GÅR DET TILL?

Boka en timmes yogalektion med Helena Forsell!

Jag kommer till din arbetsplats och tillsammans gör vi Hatha yoga (eller Yin), vid skrivbordet eller på yogamattor på golvet.

Klassen anpassas alltid efter vad just ni behöver just då, och på en nivå så att alla kan vara med och få ut något av det.

Ni väljer, men oftast så ligger fokus på MINDRE STRESS & ÖKAT VÄLMÅENDE, att få bort spänningar och stelhet i nacke, handleder, axlar och rygg samt ökat välbefinnande i hela kroppen(och själen). Yoga och mindfullness övningar för ökat lugn, fokus och kreativitet. Avspänning & andningsövningar ingår alltid.

PRISER är ex moms 6 %, gäller för grupper max 10 pers, 1 klass är 60 min. För återkommande klasser är minimum antal 5 klasser. För större grupper, yoga på hälsodag/event, 15 min mötesmeditation, massage på jobbet mm, kontakta Helenas yoga för offert; 0725 07 38 01, helenasyogastockholm@gmail.com.

Yoga och meditation klassas som friskvård av skatteverket och är avdragsgillt och skattefritt.

*Länkar till vetenskapliga studier om Yoga

Ledningsgruppen för Postgirot Bank, Produktion, beslöt att erbjuda personalen att gå på yogakurs under hösten 2000 i syfte att förbättra det allmänna hälsotillståndet. Effekterna av detta sammanställdes I denna studie:

http://sv.mediyoga.com/publication/2001-yoga-pa-postgirot/

Utdrag ur Yoga på Postigirot studien:

Det som flest deltagare hade regelbundna problem med var huvudvärk eller värk i nacke och axlar. Det var även här den största förbättringen skedde. //Stora förbättringar upplevdes även bland dem som ibland kände sig trötta och nedstämda. Andra ofta förekommande problem var svårigheter att kunna koppla av, dåliga möjligheter till att påverka arbetstakten och oroskänningar inför olika situationer. Undersökningen visar förbättringar inom alla de tre sist nämnda områdena, men främst i frågan om oro.

Yogas effekter på stress:

http://sv.mediyoga.com/publication/2000-yoga-och-stress-studie/

Utdrag ur Yoga och Stress studie:

Sammanfattningsvis kan det konstateras att yoga är en metod som enligt vetenskapliga forskningsstudier har effekt på en mängd olika områden, dels på ett psykologiskt plan i form av t.ex. ökad livskvalitet, dels på ett fysiologiskt plan i form av t.ex. sänkning av blodtrycket.

Yogan har också visat sig påverka psykosomatiska symtom såsom t.ex. smärta och kan ge upphov till beteendeförändringar i form av t.ex. en ökad koncentrationsförmåga. En ökad känsla av välmående är ett exempel på att yogan även kan ha effekt på känslokomponenten.

Annonser